Karamoko Bamba
Bamba
Karamoko Bamba
Fecha de Nacimiento
Lugar de nacimiento
Burkina Faso
Nacionalidad
Pierna dominante
Zurdo
Internacional
No